English

Witold Liszkowski, "Wspólna przestrzeń - sztuka zjawiskowa"