English

Katarzyna Kebernik: To nie Bóg, a Janusz Tracz cię zbawi