English

Branża FAQ

11/06/20
Polish Days
Nowe Horyzonty w listopadzie: 20. NH połączy się z American Film Festival Polskie filmy w Cannes!

- 20. edycja MFF Nowe Horyzonty odbędzie się w listopadzie 2020, ale wydarzenia branżowe odbędą się już w lipcu. Czy to prawda?

Tak. Wydarzenia branżowe 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty odbędą się w swoich pierwotnych, lipcowych terminach. To najlepsze rozwiązanie ze względu na intensywny, jesienny kalendarz międzynarodowych wydarzeń branżowych. Polish Days odbędzie się w dniach 27-29 lipca 2020.

- Jaka będzie formuła Polish Days w tym roku?

Polish Days odbędzie się w formule wirtualnej z wykorzystaniem najlepszych dostępnych platform. Program i struktura wydarzenia nie zmienią się znacząco w porównaniu do lat poprzednich.

- Czy Polish Days to wydarzenie otwarte dla wszystkich przedstawicieli branży?

Nie. Polish Days to wydarzenie zamknięte. Udział w wydarzeniu możliwy jest tylko dla zaproszonych przedstawicieli branży.

- Kto jest zapraszany na Polish Days?

Polish Days to wydarzenie promujące polskie kino wśród międzynarodowej branży filmowej. Na Polish Days zapraszani są zagraniczni agenci sprzedaży, producenci i dystrybutorzy oraz programerzy światowych festiwali. Wśród zaproszonych gości są również przedstawiciele polskich instytucji, wspierających produkcję filmów oraz dystrybutorzy polskich filmów. Z uwagi na zamknięty charakter wydarzenia możliwy jest udział tylko mediów branżowych.

- Jakie projekty są prezentowane podczas Polish Days?

W programie Polish Days prezentowane są projekty filmowe na trzech etapach produkcji: w developmencie (sesja pitchingowa), works in progress (sesja WiP) oraz gotowe filmy (pokazy tylko dla przedstawicieli zagranicznej branży filmowej).

- Kiedy zostanie zaprezentowana lista projektów?

Lista projektów zostanie ogłoszona na początku lipca 2020.

W przypadku innych pytań prosimy o kontakt na industry@nowehoryzonty.pl


czytaj także
Branża Specjalna edycja warsztatów A Sunday in the Country 6/06/20
Ogłoszenie Werdykt Jury XXIV Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka 6/06/20
Dystrybucja Nowohoryzontowe filmy na platformie MOJEeKINO 4/06/20
Branża Wydarzenia branżowe MFF Nowe Horyzonty w wersji online już w lipcu! 26/05/20

Newsletter

OK