English

Aktywacja vouchera

Poniżej wprowadź kod znajdujący się na voucherze lub kod otrzymany za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz swoje imię i nazwisko, a także zdjęcie. Następnie kliknij w przycisk "Dalej".

Prosimy, zapoznaj się z zasadami działania Twojego identyfikatora, które znajdują się w menu "Karnety".

 * 

 

 


Pytania i uwagi dotyczące voucherów prosimy kierować na adres: pomoc@nowehoryzonty.pl.