English

Kasia Kmita: Contrafactur

Wystawa Avec Plaisir

Wrocławska tkanka miejska jest jak płynna magma. Jej kolejne fragmenty na przestrzeni wieków były dobudowywane, nadbudowywane i przepisywane. Niektóre rozdziały tej przestrzennej opowieści zatarły się zupełnie, inne zostały z niej w brutalny sposób wymazane lub urwały się jakby w połowie. Historia ta jednak trwa, a jej kolejne karty nowi autorzy autorki zapisują w różnych językach i swoim charakterem pisma.

Inspiracją dla najnowszego projektu Kasi Kmity był aksonometryczny plan Wrocławia przygotowany w 1562 roku przez Barthela i Georga Weihnerów – „Contrafactur der Stadt Breslau”. Obraz, będący darem dla cesarza Maksymiliana II Habsburga, przedstawiał miasto o niezwykle spójnej formie. Mimo, że tworzony na przełomie renesansu i baroku, prezentował gród w jego niemal średniowiecznej postaci. Zorganizowany wokół odrzańskich wysp, opasany murami miejskimi i oblany ze wszystkich stron rzeką i kanałami fos. Choć kolejne wieki zmieniły kształt miasta diametralnie, pewne elementy struktury uwidocznione w dziele Weihnerów rozpoznawalne są do dziś.

Głównym punktem wystawy jest obraz stanowiący bezpośrednią odpowiedź na słynny XVI-wieczny plan, przygotowany w identycznej skali i formacie (186×187 cm). Rzut pozostaje wierny duchowi dzieła sprzed pięciu wieków, nie jest jednak jego prostym odwzorowaniem. Opowiada za to złożoną historię Wrocławia. Zestawia ze sobą budowle, które definiowały przestrzeń miasta w różnych momentach jego dziejów. Niektóre obiekty architektoniczne, zlokalizowane były lub są pod sąsiednimi adresami, ale wzniesione w odmiennych epokach, nie mogły się spotkać. Wielowarstwowość przywoływanej historii symbolicznie oddana zostaje także na poziomie formalnym – poprzez autorską technikę wycinania z papieru, w której kolejne warstwy nałożone są na siebie, by opowiedzieć o wielowiekowych dziejach miasta.

Osoby kuratorskie: Ewa Pluta i Kuba Żary
Organizator: Muzeum Miejskie Wrocławia

Stary Ratusz

Rynek 50-107

wystawa otwarta 22.07-3.09.2023

Otwarcie

22.07.2023, godz. 20:00

Spacery połączone z oprowadzaniem po wystawie

23.07 godz. 17.00 (start spod rzeźby Arlekina przy Teatrze Muzycznym Capitol, ul. Piłsudskiego-Stary Ratusz. Spacer kończy się mikro-oprowadzaniem po wystawie)
28.07 godz. 17.00 (Stary Ratusz-Nowe Miasto. Spacer zaczyna się mikro-oprowadzaniem po wystawie)

Kasia Kmita: Contrafactur

Twoja ocena 0/5