English

Rycerze Króla Artura

Henryk Tomaszewski
Knights of King Arthur
Polska 1981 / 115’
Oni 2 Truposze nie umierają

Projekcja archiwalnego przedstawienia Rycerze króla Artura w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego – jednego z najwybitniejszych twórców teatralnych powojennej Polski, założyciela Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Scenariusz przedstawienia jest swobodną adaptacją licznych legend związanych z królem Arturem, rycerzami Okrągłego Stołu i Świętym Graalem, zawartych m.in.: w zbiorach Thomasa Malory'ego Śmierć Artura, Rogera L. Greena O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. W samej inscenizacji Tomaszewski wielokrotnie odchodził od legendy, tworząc własną oryginalną wersję dziejów średniowiecznego dworu. 

materiały nadesłane

Henryk Tomaszewski

(1919-2011) Tancerz, mim, choreograf, reżyser, twórca pantomimy zespołowej i założyciel Wrocławskiego Teatru Pantomimy (1956). Jeden z najważniejszych artystów polskiego i światowego teatru drugiej połowy XX wieku. Tomaszewski odszedł od francuskiej tradycji, prowadząc wielokierunkowe poszukiwania formalne na obszarze pantomimy zespołowej. Jego przedstawienia powstawały często na motywach klasyki literatury polskiej i europejskiej (inscenizował m.in. utwory Szekspira, Wyspiańskiego, Ionesco, Shawa, Ibsena, Słowackiego, Weissa). Bogatym źródłem inspiracji było dla Tomaszewskiego również malarstwo, a oprawa plastyczna i muzyczna w jego przedstawieniach odgrywała znaczącą rolę. W centrum swojej wizji artystycznej, którą nazwał teatrem kulistym, postawił człowieka i twórcze możliwości ruchu.