en

Wykład Amirala Ghasemi: Czy w Iranie jest miejsce na nowe media?

Amirali Ghasemi Lecture: Iran. Making Space for New Media

Gościnny wykład Czy w Iranie jest miejsce na nowe media? Amiraliego Ghasemiego, artysty medialnego i kuratora Parking Gallery Space oraz współzałożyciela Stowarzyszenia Nowych Mediów w Teheranie

Teheran lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nie był specjalnie zaznajomiony z nowymi mediami - nieliczne galerie wolały trzymać się ustalonych norm i skupiały swoją działalność wokół malarstwa, rzeźby oraz - stosunkowo rzadko - fotografii. Wykorzystująca zdjęcia, plakaty i fragmenty nagrań prezentacja będzie dotyczyć rozwoju sztuki nowych mediów w Iranie.

Amirali Ghasemi rozpocznie swój wykład od pojawienia się sztuki mediów pod koniec ostatniej dekady XX w., przyjrzy się przyczynom, dla których rozkwitła ona na samym początku nowego milenium, jedynie po to, by popaść w zapomnienie na następne kilkanaście lat. Następnie omówione zostaną siły stojące za jej niedawnym powrotem w silnej i niezależnej postaci. Z braku funduszy zarówno ze strony rządu, jak i z zagranicy, rozwój sztuki nowych mediów jest możliwy jedynie dzięki połączonym wysiłkom i samoorganizacji. Prezentacja odpowie na pytanie, w jaki sposób irańska sztuka wideo musiała sama torować sobie drogę w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Teherańska scena sztuki nowych mediów rozprzestrzenia się także na inne miasta, takie jak Isfahan, Sanandaj czy Mashhad. Jednocześnie kilka niezależnych inicjatyw stara się przesuwać granice obowiązujących norm, aby stworzyć przestrzeń dla bardziej interdyscyplinarnych działań poprzez organizowanie wystaw i festiwali, skupiających się na sztuce wideo i dźwięku, począwszy od projektów interaktywnych, przez przedstawienia audiowizualne, skończywszy na tańcu nowoczesnym.

Amirali Ghasemi jest artystą medialnym i kuratorem, biorącym udział w międzynarodowych projektach. Prezentuje galerię Parking Video Library założoną w 2003 roku oraz Stowarzyszenie Nowych Mediów, które pomagał zakładać w 2014 roku. Jest kuratorem długoterminowym projektu IRAN&CO, na który składa się aktualna wystawa oraz archiwum poświęcone prezentacji sztuki irańskiej poza granicami kraju. Ghasemi prowadził gościnne wykłady na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, California Institute of the Arts , University College of Arts Crafts and Design (Konstfack) w Sztokholmie, a także w instytutach takich jak Delfina Foundation w Londynie, ICI w Nowym Jorku oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.