English

Ziemia w transie

Glauber Rocha
Entranced Earth / Terra em Transe
Brazylia 1967 / 111’
Więzień/Terrorysta

W swoim słynnym manifeście z 1965 roku, La estética del hambre (Estetyka głodu), gniewny guru rodzącego się właśnie cinema novo pisał, że duch nowego kina jest wszędzie tam, gdzie istnieje reżyser gotowy filmować prawdę, sprzeciwiać się hipokryzji i cenzurze (…), występować przeciw komercjalizacji, nadużyciom, pornografii, tyranii techniki (…); gotów mierzyć się z wyzwaniami swoich czasów. Deliryczna Ziemia w transie, jeden z najważniejszych filmów swojej epoki, dowodzi, że wyzwania pozostały te same: korupcja i populizm, karmione biernością elit. Z ekstremizmem politycznym czasów dyktatury wojskowej w Brazylii walczył Rocha radykalizmem artystycznym, odrzucając wszelkie kompromisy. Anarchistyczny z ducha, operowy w rozmachu, inspirowany kinem Eisensteina i Wiertowa pamflet, jakim jest Ziemia w transie, w obronę bierze tylko idealistę i poetę (granego przez gwiazdę oper mydlanych Jardela Filhę), wygrażającego strzelbą nawet niebiosom. Bo gniew poety nie zna granic.

Małgorzata Sadowska

Glauber Rocha

Powstała pół wieku temu deliryczna Ziemia w transie jest krzykiem protestu przeciw korupcji i populizmowi, karmionymi biernością elit (rzecz powstała w czasach dyktatury wojskowej w Brazylii). Anarchistyczny z ducha, operowy w rozmachu, będący filmową odpowiedzią na literacki realizm magiczny, pamflet Rochy w obronę bierze tylko idealistę i poetę, wygrażającego strzelbą nawet niebiosom. Bo gniew poety nie zna granic.

Filmografia

1964 Bóg i diabeł w krainie słońca / Deus e o Diabo na Terra do Sol / Black God, White Evil

1967 Ziemia w transie / Terra em Transe / Entranced Earth

1969 Antonio des Mortes / O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro / The Dragon of Evil Against the Saint Warrior

1970 Odcięte głowy / Cabezas cortadas / Heads Cut Off

1972 Rak / Câncer / Cancer

1980 Wiek ziemi / A Idade da Terra / The Age of the Earth

Twórcy

reżyseria Glauber Rocha
scenariusz Glauber Rocha
zdjęcia Luiz Carlos Barreto
montaż Eduardo Escorel
muzyka Sérgio Ricardo
obsada Jardel Filho, Paulo Autran, José Lewgoy, Glauce Rocha, Paulo Gracindo
producent Glauber Rocha
produkcja Mapa Filmes
właściciel praw Arsenal Berlin
język portugalski
barwa cz.-b.