English

When It Was Blue + Skúli Sverrisson/Anthony Burr

Uwaga! Pokaz filmów He Walked Away oraz Light Work Mood Disorder Jennifer Reeves z muzyką na żywo jest przeniesiony na poniedziałek, 27 lipca, godz. 20:00, Teatr Polski, scena kameralna. Pokaz 25 lipca odbędzie się bez muzyki na żywo. Bilety zachowują ważność na oba seanse.

Duet Skúli Sverrisson i Anthony Burr zagra na żywo do filmu When It Was Blue (67 min.)

Duet znanych improwizujących muzykow (patrz: koncert w Klubie Festiwalowym, 26.07, 23:00) zagra na żywo do poetyckiego, kolażowego filmu Jennifer Reeves w ramach jej retrospektywy. Dwie poddane ręcznej obróbce taśmy 16 mm nakładają się na siebie na ekranie, co owocuje zaskakującym i pięknym zestawieniem kreacyjnych zdjęć natury i abstrakcyjnego malarstwa. Hipnotyczny seans wielkiej wyobraźni.

Artykuły o filmie

Film w internecie