English

DJ Cadik (HUN)

DJ Cadik jest obecny na węgierskiej scenie od 15 lat, grający muzykę od dub stepu, drum'n'bass, elektronikę, hip hop czy nu jazz; jest zapraszany do tworzenia muzyki filmowej, teatralnej jako najbardziej znany i ceniony muzyk; bierze udział w międzynarodowych projektch.