English

Imperatyw

Krzysztof Zanussi
Imperative / Imperativ
RFN, Francja 1982 / 96’

Zanussi określił Imperatyw jako najwyraźniej religijne spośród swoich dzieł. Po raz pierwszy autor zajął się tu kwestią relacji rozumu i wiary w sposób tak bezpośredni. Mistyczny charakter filmu opiera się na obrazie (świetne, czarno-białe zdjęcia S. Idziaka), natomiast jego warstwa znaczeniowa jest otwarta i wolna od dydaktyzmu.

Augustyn (Robert Powell mający za sobą filmową rolę Chrystusa) jest matematykiem, ale ma już za sobą zachwyt możliwościami nauk ścisłych i potęgą ludzkiego umysłu. Próbuje oswobodzić się z myślenia i działania przyczynowo-skutkowego; fascynuje się zjawiskami istniejącymi "po nic", choćby spadającą kiścią śniegu. Poszukując wolności, chcąc poznać jej granice, Augustyn ucieka się do eksperymentów na sobie samym; w scenie rozpoczynającej film - wyskakuje nago z okna mieszkania na zaśnieżony chodnik. Te poszukiwania doprowadzą go do aktu, który z jednej strony jest demonstracją niewiary, z drugiej - próbą sprowokowania Boga do samoobjawienia.

Imperatyw to także konfrontacja dwóch chrześcijańskich tradycji - zachodniej i wschodniej. W kulturze Zachodu sacrum zostało zepchnięte w świat martwiejących symboli. W prawosławiu święte jest żywe, odczuwalne, obecne, przenika codzienność.

Mirella Napolska

Artykuły o filmie

Film w internecie