English

Rozmowa z Amel Alzakout i Khaledem Abdulwahedem

Q&A with Amel Alzakout and Khaled Abdulwahed
Rozmowa z Alexandrem Rockwellem Rozmowa z Amy Seimetz

Spotkanie z reżyserką Amel Alzakout oraz współreżyserem Khaledem Abdulwahedem poprowadzi Stanisław Liguziński.