English

Rozmowa z Elisą Mishto

Q&A with Elisa Mishto
Rozmowa z Christosem Nikou Rozmowa z Filipem Janem Rymszą

Spotkanie z reżyserką Elisą Mishto poprowadzi dziennikarka filmowa Marta Bałaga.