polski
log in / register

Programme archive

Special screenings

A Special Day
Una giornata particolare
Ettore Scola / Italy, Canada 1977 / 106’
Shown with:
HOPEless / HOPEless / 8’
edycja 16
Blind Chance
Przypadek
Krzysztof Kieślowski / Polska 1981 / 112’
edycja 16
Blue Velvet
David Lynch / USA 1986 / 120’
edycja 16
Director's Fortnight: Shorts
Habat Shel Hakala
Tamar Rudoy / Israel 2016 / 15’
Import
Ena Sendijarević / Netherlands, Bosnia 2016 / 17’
Zvir
Miroslav Sikavic / Croatia 2016 / 14’
Kindil el Bahr
Damien Ounouri / Algeria, Qatar, USA 2016 / 40’
edycja 16
edycja 16
Knives Out
Przemysław Wojcieszek / Poland 2016 / 90’
edycja 16
Lost Highway
David Lynch / USA, France 1997 / 134’
edycja 16
People with no Tomorrow
Ludzie bez jutra
Aleksander Hertz / Poland 1919 / 83’
edycja 16
Suspiria
Dario Argento / Italy 1977 / 98’
edycja 16
1