English
Lubion (Mani Akbari, Douglas White)

Życie wewnętrzne: Brzuch