English

Nabór na wolontariat 19. NH od 13 maja do 2 czerwca

8/05/19
Złota Jedenastka Forumowiczów NH 2018 Werdykt Jury XXIII Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy pomogą przy obsłudze 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty.

Jak zostać wolontariuszem 19. MFF Nowe Horyzonty?

Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, umieszczony na naszej stronie internetowej. Formularz jest aktywny w okresie naboru na wolontariat od 13 maja do 2 czerwca 2019 roku. Uzupełnienie formularza jest możliwe po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie www.nowehoryzonty.pl

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową od 17 czerwca 2019 roku od godz. 12:00.
Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat.
Decyzję o przyjęciu do grona Wolontariuszy, czyli pozytywnego rozpatrzenia aplikacji i podpisaniu umowy podejmuje Organizator.

O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Podczas wypełniania zgłoszenia należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe, pozwalające na identyfikację. Przygotujcie plik, o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, lecz nie mniejszej niż 1 MB. Jedynie formularze zgłoszeniowe z dołączonym zdjęciem będą podlegać rekrutacji. 

Sprawdźcie swoją dyspozycyjność i podczas wypełnienia formularza uważnie zaznaczcie na dołączonym kalendarzu, kiedy możecie rozpocząć pracę przy festiwalu i ile godzin dziennie możecie poświęcić na współtworzenie festiwalu każdego dnia. Te informacje są dla nas szczególnie istotne podczas rekrutacji.

Złóż aplikację wolontariacką

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać wolontariuszem, jednak musi przedłożyć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na festiwalu. W przypadku niedostarczenia pisemnej i podpisanej zgody, osoba niepełnoletnia zostanie skreślona z listy wolontariuszy. Dodatkowy dokument do pobrania poniżej.

Pobierz formularz

Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusz festiwalu Nowe Horyzonty pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, tak aby uczestnicy i goście mogli cieszyć się festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą. 
Pomoc wolontariuszy jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach, przy oprawie plastycznej festiwalu, organizacji widowni, tworzeniu punktów informacyjnych dla uczestników i gości festiwalu, obsłudze biura prasowego oraz kolportażu materiałów promocyjnych festiwalu. Wolontariusz pracuje według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem a Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz zostaną dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu we Wrocławiu, w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Termin rozpoczęcia pracy wolontariusza uzależniony jest od działu, w którym będzie pracował. Planowane terminy:

  • w punkcie obsługi uczestnika i w punktach informacyjnych: 23.07 – 4.08 
  • w biurze prasowe: 22.07 – 4.08
  • w biurze obsługi gości: 22.07 – 4.08
  • w księgarni festiwalowej: 25.07 – 4.08
  • w kinie: 25.07 – 4.08
  • przy oprawie plastycznej festiwalu: 23.07 – 5.08
  • przy kinie plenerowym: 24.07 – 4.08
  • w wypożyczalni rowerów: 24.07 – 4.08
  • przy kolportażu drukowanych materiałów festiwalowych: 19.07 – 4.08
  • przy obsłudze strony internetowej: 24.07 – 4.08

Wypełniając formularz zgłoszeniowy prosimy napiszcie, w jakim okresie jesteście dyspozycyjni, i do jakiego działu chcielibyście dołączyć. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi zostaniecie szczegółowo poinformowani o terminie spotkania organizacyjnego, terminie pracy oraz zakresie swoich obowiązków.

Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszowi możliwość spotkania wielu ciekawych twórców filmowych, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Wykonując obowiązki wolontariusza można wziąć udział w pokazach filmowych, niektórych koncertach w klubie festiwalowym w Arsenale i innych wydarzeniach.

Jak można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Każdy wolontariusz festiwalu Nowe Horyzonty otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej). Na wyraźną prośbę wolontariusza Organizator wydaje również oficjalną opinię, w której znajduje się ocena pracy wolontariusza. Już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego masz szansę poinformować nas o chęci otrzymania pisemnej opinii. Dokument, zostanie wysłany do Ciebie pocztą najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu festiwalu. 

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres: wolontariat@snh.org.pl


czytaj także
Branża Akredytacje branżowe na 19. MFF Nowe Horyzonty już w sprzedaży 7/05/19
Media Rozpoczęła się sprzedaż akredytacji dziennikarskich na 19. NH 7/05/19
Program "Mowa ptaków" Xawerego Żuławskiego – premierowo na 19. MFF Nowe Horyzonty 9/05/19
Dystrybucja Gdzie oglądać "Dziką gruszę" - lista kin 10/05/19