English

Współpraca FilmFestival Cottbus oraz MFF T-Mobile Nowe Horyzonty

8/11/17
Zgoda, reż. Maciej Sobieszczański
Rozpoczął się nabór zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty

W ramach współpracy między festiwalami podczas FilmFestival Cottbus w dniach od 7 do 12 listopada 2017 po raz kolejny odbędą się pokazy polskich filmów.

Dyrektor Artystyczny MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, Marcin Pieńkowski, zasiada w międzynarodowym jury rozpoczętego właśnie FilmFestival Cottbus w Niemczech.

W sekcji POLSKIE HORYZONTY ("Polnische Horizonte") zaprezentowanych zostanie sześć filmów.

Obrazy z sekcji, znajdującej się pod kuratelą "Nowych Horyzontów", charakteryzują się dużą odwagą artystyczną i można w nich odnaleźć próby wykorzystania eksperymentalnych środków przekazu, są one jednak od siebie bardzo odmienne, a dzięki tej różnorodności każdy widz będzie w stanie wybrać coś dla siebie.

W ramach POLSKICH HORYZONTÓW zaprezentowane zostaną filmy:

BEKSIŃCY. ALBUM WIDEOFONICZNY | THE BEKSIŃSKIS. THE SOUND AND PICTURE ALBUM, reż. Marcin Borchardt, 2017; 81 min

CZLOWIEK Z MAGICZNYM PUDEŁKIEM | THE MAN WITH THE MAGIC BOX, reż. Bodo Kox, 2017; 105 min

ELEMENTARZ | THE PRIMER, reż. Wojciech Wiszniowski, 1976; 8 min

OPERA O POLSCE | OPERA ABOUT POLAND, reż Piotr Stasik, 2017; 41 min

OTWARCIE | THE OPENING, reż. Piotr Adamski, 2016; 32 min

ZGODA | THE RECONCILIATION, reż. Maciej Sobieszczański, 2017; 87 min

Więcej informacji na stronie FilmFestival Cottbus


czytaj także
35. Ale Kino! zaprasza nauczycieli na Forum „Filmowy obraz świata” 6/11/17
Images That Move 13/11/17
Program Pierwsze Europejskie Nagrody Filmowe 2017 przyznane 15/11/17
Program Polscy krytycy o "Kobiecie, która odeszła" 16/11/17

Newsletter

OK