en

Zgłoś film na festiwal

Zgłoszenia filmów przyjmujemy od 15 grudnia 2016 - 22 marca 2017

formularz zgłoszeniowy

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NOWE HORYZONTY


Konkurs to platforma służąca prezentacji odważnego kina artystycznego, szukającego nowych form wyrazu, wykraczającego daleko poza granice konwencjonalnego filmu. To miejsce dla wizjonerów kina i artystów bezkompromisowych, którzy mają odwagę iść obraną przez siebie drogą wbrew panującym modom i opowiadać o rzeczach najważniejszych swoim niepowtarzalnym językiem. W Konkursie znajdują się nowatorskie filmy fabularne, kreacyjne filmy dokumentalne, filmy eksperymentalne i animowane.

2.1. W Konkursie mogą wziąć udział filmy:

  • o czasie trwania powyżej 60 minut,

  • zrealizowane po 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z §1 pkt. 1.4.,

  • nieprezentowane wcześniej w Polsce na żadnych pokazach publicznych, z zastrzeżeniem iż preferowane są przez Organizatora premiery światowe, międzynarodowe i europejskie.

2.2. Nagrody przyznawane w Konkursie*:

  • Grand Prix dla reżysera najwyżej ocenionego filmu oraz 20 000 Euro przyznawane przez międzynarodowe Jury.

  • Nagroda Publiczności dla najlepszego filmu przyznawana przez publiczność.

  • Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych, FIPRESCI.

Organizator zastrzega, iż żadna z powyższych nagród nie może zostać przyznana ex-aequo, Jury może przyznać tylko jedno wyróżnienie.