en
(Nie)obecność reż. Magdalena Łazarkiewicz(Nie)obecność reż. Magdalena Łazarkiewicz

Konkurs Powiększenie

Sekcją konkursową, skierowaną do wrocławskiego środowiska filmowego i artystów sztuk wizualnych, jest Powiększenie. Jej celem jest promocja twórców audiowizualnych z Wrocławia i Dolnego Śląska, jak również ich integracja z polską i zagraniczną branżą filmową.

Ideą organizatorów festiwalu jest stworzenie młodym i niezależnym artystom możliwości zaprezentowania swoich filmów festiwalowej publiczności i mediom oraz nawiązania kontaktów branżowych.

Podczas tegorocznego festiwalu odbędzie się druga edycja konkursu Powiększenie, skierowanego do wrocławskiego środowiska filmowego i artystów sztuk wizualnych. Konkurs jest otwarty dla wszystkich gatunków filmowych, niezależnie od metrażu, oraz prac wideo i wideoklipów. Jury przyzna nagrody w kategoriach: najlepszy film (10 000 zł) i najlepszy wideoklip (5 000 zł). Przyzna także stypendium dla twórcy poniżej 40 roku, mieszkającego lub studiującego na Dolnym Śląsku. Fundatorem nagród jest Europejska Stolica Kultury - Wrocław 2016.

Wspólna nagroda Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016 i Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA)

Oprócz stypendium ufundowanego przez Europejską Stolicę Kultury – Wrocław 2016, zwycięzca otrzyma możliwość realizacji autorskiego projektu w CeTA. W ramach tej nagrody wyróżniona osoba będzie mogła skorzystać z nowoczesnej, kompleksowej infrastruktury i zaplecza technicznego Centrum Technologii Audiowizualnych, obejmujących studio filmowe ze sceną obrotową z blue boxem i technologią Motion Control, halę zdjęciową oraz pracownie komputerowe.