English

Rozmowy istotne – Krzysztof Zanussi

Stanisław Zawiśliński, Sławomir Rogowski
Krzysztof Zanussi – Essential Conversations
Polska 2009 / 25’

Robić to, co robię tak, jak umiem najlepiej - tak Zanussi precyzuje swoje plany w jednym z najnowszych odcinków telewizyjnego cyklu poświęconego wybitnym postaciom nauki i kultury. Sam Zanussi opowiada o sobie - zarówno o swoim życiu prywatnym, jak i własnej twórczości. Próbuje też wyczerpująco i szczerze odpowiedzieć na pytania swoich rozmówców. Pytania nie zawsze wygodne, niekiedy prowokujące - jak to o ocenę artystyczną własnych filmów wyznaniowych, zadane paradoksalnie przez księdza-krytyka filmowego. Rozmowa jest ilustrowana archiwalnymi fotografiami ze zbiorów reżysera i fragmentami jego filmów. Współreżyser filmu, Stanisław Zawiślański, jest również redaktorem książki Krzysztof Zanussi. Przemiany, która będzie miała oficjalną premierę podczas festiwalu.