English

Dyskusja wokół książki „Przebłyski piękna. Spotkania z Jonasem Mekasem”

Discussion about the book „Przebłyski piękna. Spotkania z Jonasem Mekasem”
A Movie Is a Movie Is a Movie (or Out-takes from a Meeting with a Happy Man)

27.07 g.15.15 KNH4 
po projekcji filmu Lost Lost Lost
(gość: Andrzej Pitrus, prowadzenie: Paweł Mościcki)

28.07 g. 16.00 KNH4 
po projekcji filmu Raj jeszcze nie utracony (Trzeci rok Oony)
(gość: Andrzej Pitrus, prowadzenie: Adriana Prodeus)

Książkę Przebłyski piękna. Spotkania z Jonasem Mekasem autorstwa Andrzeja Pitrusa można uznać za pierwszą monografię dorobku artysty w języku polskim.

Projektując formę książki, Andrzej Pitrus pozostał w kręgu wrażliwości Mekasa, któremu bliska była estetyka fragmentu czy wręcz kolażu. Poszczególne rozdziały nie aspirują więc do bycia kompletnymi analizami i interpretacją poszczególnych dzieł. Rezonując z autobiograficznym aspektem twórczości Mekasa – na który kładzie nacisk retrospektywa – w książce pojawią się liczne wątki osobiste. Książka stanowi też dialog ze słowami litewskiego artysty, jego poezją, fragmentami dzienników i tekstami krytycznymi, których subiektywny wybór autora tomu z obszernego dorobku literackiego Mekasa pojawia się w drugiej części zbioru. 

Przebłyski piękna… uzupełnia rys biograficzny Mekasa autorstwa Gabrieli Sitek.

Tom wydany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Wydawnictwo „W Podwórku” powstał dzięki dofinansowaniu z Instytutu Kultury Litewskiej w ramach projektu „Jonas Mekas 100!”.

Cena: 45 zł
Kup książkę