English
Annette, reż. Leos Carax

Odkodować „Annette”. Co właśnie widzieliśmy na ekranie?