en

Carlos Reygadas

"Wyższość tego, co zamknięte, nad tym, co otwarte, nie tylko przejawia się jako niewzruszoność i nieufność, ironia i podejrzliwość, lecz jako zamiłowanie do Formy. Ta obejmuje i zamyka intymność, uniemożliwia jej ekscesy, powstrzymuje jej wybuchy, oddziela ją, izoluje i chroni. Podwójny wpływ, indiański i hiszpański, składa się na nasze upodobanie do ceremonii, wyszukanych zwrotów i porządku. Meksykanin, wbrew temu, co zakłada powierzchowna interpretacja naszej historii, dąży do stworzenia świata ułożonego według wyraźnych zasad."

(Octavio Paz, Labirynt samotności

więcej