en

Shortlista - zgłoszenia

Shortlista to wybór nowych polskich filmów krótkometrażowych, będących najbliżej idei festiwalu. W programie znajdą się filmy twórców, którzy w ramach krótkiej formy odważnie zaznaczają swój głos i wrażliwość, poszukują własnego języka opowiadania wolnego od warsztatowych schematów, stopniowo kształtują swój styl.

Filmy do sekcji można zgłaszać na adres: magda@snh.org.pl