en

Ważne terminy 17. MFF T-Mobile NH

 • 8 lutego 2017, 12:00 – uruchomienie sprzedaży karnetów filmowych 
 • 19 kwietnia 2017, 12:00 – uruchomienie sprzedaży akredytacji dziennikarskich i branżowych
 • 14 marca 2017, 12:00 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie Polish Days
 • 22 marca 2017, 24:00 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń filmów
 • 25 kwietnia 2017, 12:00 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie Studio Nowe Horyzonty
 • 1 maja 2017, 12:00 – rozpoczęcie naboru wolontariatu
 • 21 maja 2017, 24:00 – zakończenie naboru wolontariatu
 • 22 maja 2017, 24:00 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie Polish Days
 • 31 maja 2017, 24:00 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie Studio Nowe Horyzonty
 • 30 czerwca 2017, 24:00 - zamknięcie sprzedaży karnetów uczestnika*
 • 30 czerwca 2017, 24:00 - zamknięcie sprzedaży akredytacji branżowych i akredytacji dziennikarskich*
 • 12 lipca 2017, 12:00 - publikacja programu festiwalu na stronie internetowej wraz z opisami filmów
 • 19 lipca 2017, 12:00 - uruchomienie sprzedaży online biletów filmowych (pojedynczych oraz wielokrotnych) na stronie internetowej i w kasie festiwalowej Kina Nowe Horyzonty
 • 2 sierpnia 2017, godz. 9:00 - otwarcie Centrum Festiwalowego w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, rozpoczęcie wydawania karnetów i akredytacji
 • 3 sierpnia 2017 - uroczyste otwarcie 17. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty
 • 13 sierpnia 2017 - uroczyste zamknięcie 17. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, ogłoszenia laureatów konkursów i wręczenie nagród

* sprzedaż zostanie zakończona wcześniej w przypadku wyczerpania puli karnetów i akredytacji