en

Zasady zakupu i korzystania z akredytacji branżowych

Zasady zakupu akredytacji branżowych

 • Akredytacja - typ karnetu przeznaczony dla przedstawicieli branży filmowej. Posiadacza akredytacji obowiązuje regulamin nabywania karnetów i biletów zamieszczony poniżej.
 • Cena akredytacji na cały festiwal wynosi 350 zł (z VAT). Cena akredytacji 6-dniowej 200 zł (z VAT). Kupujący akredytację 6-dniową obowiązany jest do wyboru terminu pobytu na festiwalu tj. wskazania 6 następujących po sobie dni.
 • Sprzedaż trwa od 19 kwietnia 2017r. do wyczerpania puli akredytacji, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2017r.
 • Akredytacje są przyznawane przedstawicielom branży filmowej aktywnym zawodowo.
 • Należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Jedynym akceptowanym sposobem płatności za akredytację jest płatność elektronicza za pośrednictwem systemu Dotpay (przelew|karta).
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Akredytacja jest imienna tzn. zostanie wystawiona na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce „Industry” oraz pod przyciskiem „Kup akredytację”.
 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu akredytacji na rzecz osoby trzeciej. Osoba, na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego akredytację. Zamawiający może zamówić więcej niż jedną akredytację.
 • Nie można przepisać akredytacji na inną osobę.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.

Odbiór akredytacji

 • Zakupiony karnet może odebrać wyłącznie osoba, której nazwisko widnieje na identyfikatorze.
 • Akredytację można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • Akredytację można odbierać od 2 sierpnia 2017r. (od godz. 9:00) w Recepcji Gości mieszczącej się w Centrum Festiwalowym w Kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław).
 • Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

Zasady korzystania z akredytacji na festiwalu

 • Akredytacja obowiązuje na 17. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym T-Mobile Nowe Horyzonty, który odbędzie się w dniach 3 - 13.08.2017r. we Wrocławiu w Kinie Nowe Horyzonty oraz w innych obiektach festiwalowych.
 • Akredytacja na cały festiwal zaprogramowana jest na 55 punktów (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu) i uprawnia do udziału w maksymalnie 50 seansach (to największa możliwa do obejrzenia liczba filmów: 10 dni festiwalu x 5 pokazów dziennie) pod warunkiem dostępności miejsc na sali kinowej i po dokonaniu rezerwacji online miejsca na seansie. Akredytacja 6-dniowa zaprogamowana jest na 35 punktów.
 • Posiadacz akredytacji może dokonywać rezerwacji miejsca na jeden pokaz w danym bloku godzinowym w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 minut (np. 9:45, 10:00 i 10:30).
 • Dostępność miejsc na filmy w sekcjach premierowych: Pokazy Galowe, Mistrzowie i Odkrycia oraz w Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty zależna jest od godziny rozpoczęcia seansu. Każdy z filmów w wymienionych sekcjach będzie miał w pierwszym (godzina 10:00) lub drugim (godzina 13:00) bloku godzinowym przynajmniej jeden pokaz, na który 80% miejsc w sali będzie przeznaczonych dla posiadaczy karnetów i akredytacji, natomiast 20% będzie przeznaczonych do sprzedaży. Popołudniowe (godzina 16:00) i wieczorne (godzina 19:00) seanse w tych sekcjach będą miały odwrócone proporcje: 20% miejsc przeznaczonych będzie dla posiadaczy karnetów i akredytacji, zaś 80% będzie przeznaczonych do sprzedaży. Zasady rezerwacji miejsc na filmy w innych sekcjach festiwalu nie ulegną zmianie.
 • Rezerwację online miejsca można dokonywać od godziny 8:30 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia pokazu filmowego. Na seanse odbywające się 3 sierpnia 2017r. rezerwacja miejsc rozpocznie się 2 sierpnia o godzinie 12:00.
 • Wejście na pokaz filmowy możliwy będzie wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji online miejsca. Rezerwacje online obowiązują także na filmową galę otwarcia i zamknięcia festiwalu.
 • Rezerwacji na pokazy festiwalowe można dokonywać na stronie festiwalu lub wysyłając sms-a na wskazany numer.
 • Liczba punktów dla akredytacji umożliwia jedną nieobecność bez odwołania rezerwacji bez wpływu na maksymalną liczbę seansów możliwych do obejrzenia (za którą odliczanych jest 5 punktów - więcej w zakładce "rezerwacja seansów").Szczegóły dotyczące sposobów złożenia rezerwacji opisane są w zakładce "rezerwacja seansów".
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się na zarezerwowanym seansie - rezerwację należy odwołać. Można tego dokonać do 15 min przed rozpoczęciem seansu.
 • Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i niepojawienie się na pokazie filmowym spowoduje odliczenie z akredytacji 5 punktów.
 • Akredytacja upoważnia do bezpłatnego wstępu do klubu festiwalowego w Muzeum Miejskim w Arsenale, z wyłączeniem koncertów płatnych, na które posiadacz akredytacji może zakupić bilet w cenie ulgowej. 
 • Akredytacja upoważnia do wejścia do strefy Industry w klubie festiwalowym w Muzeum Miejskim w Arsenale.
 • Akredytacja upoważnia do zniżek na zakup biletów na wybrane pokazy specjalne, spektakle teatralne i koncerty, o ile Organizator takie wskaże.
 • Osoby spóźnione na seans nie będą wpuszczane na salę.