en

Zasady zakupu i korzystania z akredytacji medialnych

Zasady zakupu akredytacji medialnych

 • Cena akredytacji wynosi 350 zł (z VAT). Sprzedaż trwa od 19 kwietnia br. do wyczerpania puli akredytacji, ale nie dłużej niż do 30 czerwca br.

 • Akredytacje są przyznawane dziennikarzom aktywnym zawodowo.
 • Należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Jedynym akceptowanym sposobem płatności za akredytację jest płatność elektronicza za pośrednictwem systemu Dotpay (przelew|karta).
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.

 • Akredytacja jest imienna, tzn. zostanie wystawiona na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Na akredytacji znajdzie się również nazwa redakcji. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce "media" oraz pod przyciskiem "zamów akredytację medialną".

 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.

 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu akredytacji na rzecz osoby trzeciej. Osoba na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego akredytację. Zamawiający może zamówić więcej niż jedną akredytację.

 • Nie można przepisać akredytacji na inną osobę.

 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.

Odbiór akredytacji

 • Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko została wystawiona.

 • Akredytację można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

 • Akredytację można odbierać od 2 sierpnia 2017 (od godz. 9.00) w Biurze Prasowym mieszczącym się na 1. piętrze w Kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław).

 • Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

Zasady korzystania z akredytacji podczas 17. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty:

 • Akredytacja obowiązuje na 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty, który odbędzie się w dniach 03-13.08.2017 we Wrocławiu w Kinie Nowe Horyzonty oraz w innych obiektach festiwalowych.
 • Akredytacja zaprogramowana jest na 55 punktów (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu) i uprawnia do udziału w 50 seansach (to największa możliwa do obejrzenia ilość filmów: 10 dni festiwalu x 5 pokazów dziennie) pod warunkiem dokonania rezerwacji na konkretny seans. Możliwa jest jedna nieobecność bez odwołania rezerwacji (za którą odliczanych jest 5 punktów - więcej w zakładce "rezerwacja seansów").
 • Akredytacja upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe w ramach 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, na które wcześniej posiadacz akredytacji zarezerwował online miejsce. Akredytacja uprawnia także do rezerwacji miejsc na filmy otwarcia i zamknięcia festiwalu.
 • Rezerwacji na pokazy festiwalowe można dokonywać na stronie festiwalu, wysyłając sms-a na wskazany numer lub/i za pośrednictwem specjalnej aplikacji na smartfony. Szczegóły dotyczące sposobów złożenia rezerwacji opisane są w zakładce "rezerwacja seansów".
 • Dostępność miejsc na filmy w sekcjach premierowych: Pokazy Galowe, Mistrzowie i Odkrycia oraz w Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty zależna jest od godziny rozpoczęcia seansu. Każdy z filmów w wymienionych sekcjach będzie miał w pierwszym (godzina 10:00) lub drugim (godzina 13:00) bloku godzinowym przynajmniej jeden pokaz, na który 80% miejsc w sali będzie przeznaczonych dla posiadaczy karnetów i akredytacji, natomiast 20% będzie przeznaczonych do sprzedaży. Popołudniowe (godzina 16:00) i wieczorne (godzina 19:00) seanse w tych sekcjach będą miały odwrócone proporcje: 20% miejsc przeznaczonych będzie dla posiadaczy karnetów i akredytacji, zaś 80% będzie przeznaczonych do sprzedaży. Zasady rezerwacji miejsc na filmy w innych sekcjach festiwalu nie ulegną zmianie.
 • Akredytacja upoważnia do korzystania z Biura Prasowego (1. piętro, Kino Nowe Horyzonty, Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21), wstępu na spotkania z gośćmi festiwalowymi, umówienia się na indywidualne rozmowy z twórcami, dostępu do materiałów prasowych (w tym foto i video) dotyczących filmów festiwalowych i festiwalu oraz umożliwia wstęp do klubu festiwalowego.
 • Akredytacja upoważnia do zniżek na zakup biletów na wydarzenia specjalne i koncerty.
 • Właściciel akredytacji może zarezerwować tylko jedno miejsce na określony pokaz filmowy o określonej godzinie w ramach swojego karnetu.
 • Właściciel akredytacji może dokonywać rezerwacji miejsca na jeden pokaz w danym bloku godzinowym w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 min (np. 9:45, 10:00 i 10:30).
 • Rezerwację online miejsca można dokonywać od godziny 8.30 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia pokazu filmowego. Na seanse odbywające się 3 sierpnia 2017 r. rezerwacja miejsc rozpocznie się 2 sierpnia o godzinie 12.00.
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się na zarezerwowanym seansie - rezerwację należy odwołać. Można tego dokonać do 15 min przed rozpoczęciem seansu.
 • Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i niepojawienie się na pokazie filmowym spowoduje odliczenie z akredytacji 5 punktów.
 • Osoby spóźnione na seans nie będą wpuszczane na salę.